fbpx

Aktualności

Strona główna / Aktualności

Założenie działalności gospodarczej przez cudzoziemca – zasady ogólne 

Prowadzenie biznesu w Polsce nie wymaga posiadania polskiego obywatelstwa. Oznacza to tym samym, że działalność w naszym kraju mogą wykonywać …

Kiedy można zatrudnić cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy? 

Pracodawcy, którzy zamierzają zatrudnić w swojej firmie obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Ukrainy, mogą zrobić to na podstawie oświadczenia …

Jak zatrudnić cudzoziemca z Unii Europejskiej?

Mówiąc o zatrudnianiu przez polskich pracodawców cudzoziemców, należy dokonać rozróżnienia na cudzoziemców będących obywatelami innych państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru …

Jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE?

Zatrudnianie cudzoziemców to w większości przypadków skomplikowana, czasochłonna procedura, obwarowana licznymi i stosunkowo często zmieniającymi się przepisami. Obowiązujące w danym …

Założenie spółki z o.o. przez cudzoziemca – o czym należy pamiętać? 

Przepisy krajowe zezwalają na założenie działalności gospodarczej przez cudzoziemca pochodzącego zarówno z jednego z państw członkowskich UE, jak i spoza …

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy w 2023 r.? 

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z toczącym się w ich państwie konfliktem zbrojnym, zostali objęci szczególnymi zasadami, …

Zatrudnianie cudzoziemca a jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Kiedy jest potrzebne?

Podjęcie pracy przez cudzoziemca w Polsce wymaga dopełnienia szeregu formalności, w szczególności wtedy, gdy o zatrudnienie ubiega się obywatel państwa …

Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca – kiedy jest wymagane? 

Obowiązujące przepisy zezwalają polskim pracodawcom na zatrudnianie cudzoziemców do prac sezonowych, jednakże na określonych zasadach. Podstawowym dokumentem, który dopuszcza obcokrajowca …

JDG dla cudzoziemca

Do zakładania firmy na terytorium RP są uprawnieni nie tylko obywatele polscy. Mogą robić to także obcokrajowcy, jednakże z pewnymi …

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca  – kiedy będzie potrzebne? 

Pracodawcy, którzy planują zatrudnić w swojej firmie cudzoziemców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej, a także nienależących do Europejskiego Obszaru …

Zagadnienie okresowych ograniczeń
niektórych rodzajów pojazdów

Choć rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U.2013.839) obowiązuje już od ponad 7 lat, to …

Dyrektywa nr 2011/82/UE
czyli powstanie Krajowego Punktu Kontaktowego

Z końcem kwietnia bieżącego roku m.in. Inspekcja Transportu Drogowego uzyskała kolejne już uprawnienie, tym razem prawodawca uznał iż w celu …

Pakiet Mobilności w transporcie lekkim do 3,5 tony – zmiany już w maju 2022

Przewoźnicy nie muszą długo czekać na kolejne zmiany w przepisach prawa. Najbliższe przewidziano już na 21 maja 2022 roku. Nachodzące …

Zadbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne