fbpx

Wsparcie podczas kontroli

Usługi / Wsparcie podczas kontroli

2

Perspektywa kontroli nigdy nie napawa przedsiębiorców optymizmem. Należy pamiętać, że podmioty działające w branży transportowej mogą zostać skontrolowane zarówno w siedzibie przedsiębiorstwa, jak i podczas wykonywania zlecenia transportowego, w ramach kontroli drogowej kierowcy. Kontakt  z organami uprawnionymi do przeprowadzania czynności kontrolnych jest najczęściej zdarzeniem stresującym, dlatego w takich chwilach coraz to więcej firm zwraca się o pomoc do specjalistów. Jako kancelaria ukierunkowana na profesjonalną obsługę prawną sektora TSL w ramach świadczonych usług skutecznie reprezentujemy naszych klientów podczas kontroli przeprowadzanych nie tylko przez Inspekcję Transportu Drogowego oraz Państwową Inspekcję Pracy, ale i Straż Graniczną, Policję, Służby Celne, czy Urząd Skarbowy.

Reprezentacja podczas kontroli drogowej z kancelarią Legal Logistics

Klienci korzystający z usług naszych prawników mogą liczyć na stałe, natychmiastowe wsparcie podczas kontroli drogowej kierowców wykonujących na ich rzecz przewozy drogowe. Poza kontaktem telefonicznym świadczymy także pomoc przy sporządzaniu pism wyjaśniających oraz odwoławczych. W razie potrzeby zapewniamy również wsparcie tłumacza we wszystkich językach państw członkowskich UE oraz państw Europy Wschodniej. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować płynną komunikację pomiędzy kierowcą a zagranicznym inspektorem. Udzielane wsparcie obejmuje zarówno czynności podejmowane w ramach kontroli drogowej, jak i innego rodzaju zdarzenia – kolizje i wypadki komunikacyjne, problemy z załadunkiem, czy sytuacje losowe. W tym miejscu pragniemy przypomnieć o nowym uprawnieniu przyznanym kierowcom podczas kontroli drogowej na mocy art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Jest nim prawo do kontaktowania się z siedzibą przedsiębiorcy, na rzecz którego wykonuje on przewóz, zarządzającym transportem lub inną osobą lub podmiotem, aby przed zakończeniem kontroli drogowej przedstawić wszelkie dowody, których obecności nie stwierdzono w pojeździe.

Reprezentacja podczas kontroli w siedzibie przedsiębiorcy z kancelarią Legal Logistics

Przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe powinni liczyć się z możliwością przeprowadzenia kontroli w siedzibie ich firmy przez Inspekcję Transportu Drogowego lub Państwową Inspekcję Pracy. Uzyskanie informacji o planowanej kontroli wymaga ze strony naszych klientów odpowiedniego przygotowania technicznego i merytorycznego. W pierwszej kolejności pomagamy im dlatego przy skompletowaniu całej wymaganej dokumentacji. Jesteśmy ponadto obecni podczas wszystkich czynności kontrolnych, aktywnie uczestnicząc w ich przebiegu. Dla klientów, którzy nie zgadzają się z wydanymi decyzjami, sporządzamy natomiast pisma odwoławcze.

Zadbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne