fbpx

Ewidencja czasu pracy

Usługi / Ewidencja czasu pracy

7

Usługa ewidencjonowania czasu pracy kierowców jest kierowana do tych z Państwa, którzy chcą oddelegować tę czynność na ręce zewnętrznych specjalistów. Kancelaria Legal Logistics zapewnia kompleksową pomoc i wsparcie wszystkim podmiotom z sektora TSL, stąd też jesteśmy gotowi przejąć od naszych klientów również obowiązek rozliczania czasu pracy kierowców wraz z prowadzeniem ewidencji.

Ewidencja czasu pracy

Prowadzenie papierowej lub elektronicznej ewidencji czasu pracy dla każdego zatrudnionego w przedsiębiorstwie kierowcy jest jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy, nakładanym na niego przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Ewidencję czasu pracy kierowcy prowadzi się do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Obejmuje ona w szczególności:

 • liczbę przepracowanych godzin oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej
 • liczbę godzin nadliczbowych
 • dni wolne od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia
 • liczbę godzin dyżuru oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem, czy jest to dyżur pełniony w domu
 • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy
 • rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy
 • wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy

Usługa ewidencjonowania czasu pracy kierowców z kancelarią Legal Logistics

Ewidencjonowanie czasu pracy kierowców jest czynnością wymagającą ogromnej wiedzy,  doświadczenia oraz uwzględniania wielu zmiennych. Coraz to częściej przedsiębiorcy decydują się dlatego, aby powierzyć jej prowadzenie ekspertom, co jest także najprostszym i najpewniejszym sposobem na uniknięcie dotkliwych kar finansowych podczas kontroli.

W ramach usługi ewidencjonowania czasu pracy kierowców:

 • wyliczamy wynagrodzenia, rozliczamy delegacje oraz czas pracy kierowców na podstawie analizy danych z kart kierowców, wykresówek i danych z tachografów
 • tworzymy raporty ewidencji czasu pracy na podstawie dostarczonych danych
 • analizujemy dokumenty wewnątrzzakładowe
 • doradzamy w zakresie optymalizacji kosztów ponoszonych na m.in. podróże służbowe
 • wykrywamy naruszenia popełniane przez kierowców wraz z przygotowywaniem odpowiednich raportów informujących o m.in. przekroczeniu przez kierowcę maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy, naruszeniu w zakresie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców, czy przewozu towaru niebezpiecznego bez wymaganych dokumentów
 • zapewniamy stały dostęp do wiedzy specjalistów

Dzięki bogatemu doświadczeniu, nieustannie aktualizowanej wiedzy oraz wsparciu nowoczesnych technologii i systemów zawsze wywiązujemy się z naszych obowiązków z należytą starannością. Prowadzenie ewidencji odbywa się w sposób rzetelny, prawidłowy oraz zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi. Wsparcie naszych prawników zagwarantuje Państwu porządek i przejrzystość w prowadzonej dokumentacji, a także uwolni od jednego z najbardziej uciążliwych obowiązków.

Dlaczego warto powierzyć usługę ewidencjonowania czasu pracy ekspertom Legal Logistics?

Firmy, które powierzają nam usługę rozliczania czasu pracy kierowców i prowadzenia ewidencji, cieszą się wszechstronnymi korzyściami. Nasze działania pozwalają im w szczególności na optymalizację kosztów wynagrodzeń kierowców, a także ograniczenie ryzyka odpowiedzialności i kar nakładanych przez służby kontrolne. Gwarantują ponadto odczuwalną oszczędność czasu oraz stałą opiekę ekspertów z dostępem do ich wiedzy. W ramach świadczonych usług pomagamy naszym klientom w zachowaniu kontroli nad dokumentacją pracowniczą oraz sposobem wywiązywania się przez kierowców z nakładanych na nich obowiązków. Dzięki temu możemy zapobiegać ewentualnym naruszeniom oraz szybko wykrywać te, które zostały już popełnione.

Zadbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne