fbpx

Przekształcenia i podziały przedsiębiorstw

Specjalizacje / Przekształcenia i podziały przedsiębiorstw

7

O wyborze formy prowadzenia działalności przesądza wiele czynników, ze szczególnym uwzględnieniem rozmiaru przedsiębiorstwa oraz zasad i zakresu ponoszonej odpowiedzialności. Raz wybrana forma nie wyklucza jednak możliwości dokonywania zmian, które mogą okazać się w przyszłości niezbędne na skutek wystąpienia różnych okoliczności. Dynamiczny rozwój, chęć ekspansji na rynki zagraniczne, czy też potrzeba wydzielenia odpowiedniego rodzaju składników w związku z nowym rodzajem działalności wiążą się najczęściej z koniecznością transformacji spółki.

Przekształcenia i podział przedsiębiorstw z kancelarią Legal Logistics

Każda transformacja polegająca na łączeniu, podziale lub przekształceniu przedsiębiorstwa to proces skomplikowany i wieloetapowy. Niemożliwy do przeprowadzenia bez pomocy ekspertów biegle odnajdujących się w aktualnych regulacjach prawnych i procedurach. Kancelaria Legal Logistics na co dzień związana z branżą transportową zapewnia w tym zakresie kompleksowe wsparcie.

Pomagamy naszym klientom w planowanych, koniecznych transformacjach, polegających przede wszystkim na:

  • łączeniu spółek kapitałowych między sobą oraz ze spółkami osobowymi, w tym spółkami zagranicznymi
  • podziale spółek kapitałowych na dwie lub więcej spółek kapitałowych poprzez przejęcie, wydzielenie, zawiązanie nowej spółki lub przejęcie i zawiązanie nowej spółki
  • przekształcaniu spółek w inne spółki handlowe oraz przekształcaniu przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców w jednoosobową spółkę kapitałową
  • restrukturyzacji grup kapitałowych

Kompleksowa obsługa klientów w transformacjach spółek prawa handlowego

Transformacja spółki nigdy nie jest decyzją pochopną. Wymaga dokładnej analizy sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się przedsiębiorstwo wraz z uwzględnieniem tego, jak planowane zmiany wpłyną na sposób jego funkcjonowania w przyszłości. W momencie podjęcia decyzji o podziale, przekształceniu lub łączeniu spółki, konieczne staje się natomiast przygotowanie odpowiedniego, kluczowego do dalszych działań planu. O jego zawartości i treści przesądzają przepisy ustawy.

Pomagamy naszym klientom we wszystkich tych czynnościach oraz dopełnieniu licznych formalności. Wsparcie ekspertów z dziedziny prawa ma na celu przeprowadzenie całej transformacji w sposób płynny, bez ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, czy pominięcia jednych z wielu istotnych aspektów związanych z prowadzoną działalnością. Dążymy do tego, aby nasi klienci w każdym przypadku podejmowali słuszne, nieobarczone ryzykiem prawnym i finansowym decyzje, które pozwolą im osiągnąć założone cele.

Zadbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne