fbpx

Specjalizacje

Strona główna / Specjalizacje

Specjalizacją kancelarii prawnej LEGAL LOGISTICS pozostaje szeroko rozumiane prawo transportowe, z uwzględnieniem przepisów krajowych, unijnych oraz międzynarodowych. Biegle odnajdujemy się w szczególności w regulacjach prawa przewozowego i prawa o transporcie drogowym, Konwencji CMR oraz rozporządzeniach i dyrektywach wydawanych przez Unię Europejską. Pozostajemy dzięki temu przygotowani do uczestnictwa w zdarzeniach transportowych mających miejsce nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Jedną z podstawowych usług, jaką oferujemy podmiotom z branży transportowej, jest reprezentacja przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz trybunałami, a także w postępowaniach arbitrażowych. Regularnie wspieramy ponadto naszych klientów w transformacjach przedsiębiorstw, które wymagają dopełnienia wielu formalności oraz sporządzenia skrupulatnego planu. Nasza codzienna praca to również kompleksowa obsługa umów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji charakterystycznej dla branży transportowej, takiej jak umowy przewozu, spedycji, zlecenia transportowego, czy o pracę z kierowcą.

  • Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców
  • Sporządzanie oraz analiza merytorycznej prawidłowości zawieranych umów transportowych
  • Zastępstwo procesowe
  • Doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstwa oraz wybranych dziedzin prawa przewozowego
  • Sporządzanie audytów
  • Wsparcie i przygotowanie Klienta do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub Inspekcji Transportu Drogowego
  • Reprezentacja podczas kontroli drogowych
  • Obsługa roszczeń związanych z transportem

Zadbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne