fbpx

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Usługi / Postępowania sądowe i arbitrażowe

 

9

Spory, których nie udało się rozwiązać w sposób polubowny, trafiają na drogę sądową. Skierowanie sprawy na drogę sądową praktycznie w każdym przypadku wymaga natomiast wsparcia doskonale odnajdujących się w obowiązujących przepisach i procedurach postępowania adwokatów. Rozwiązywanie sporów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz trybunałami to dlatego jedna z podstawowych usług, którą świadczymy na rzecz naszych klientów z sektora TSL. Specjaliści z kancelarii transportowej Legal Logistics zapewniają reprezentację w szerokim zakresie spraw, w każdym przypadku poprzedzoną dokładną, wielowymiarową analizą wraz ze wskazaniem najlepszej strategii działania. Poza sprawami z zakresu prawa przewozowego specjalizujemy się także w prawie spółek handlowych, prawie podatkowym, prawie administracyjnym, prawie pracy oraz prawie własności intelektualnej.

Reprezentacja w sporach sądowych i arbitrażowych

Chcąc zagwarantować naszym klientom fachową i kompleksową obsługę prawną, jesteśmy gotowi reprezentować ich w różnego rodzaju sprawach przed różnymi sądami i organami. W ramach świadczonych usług oferujemy dlatego:

  • reprezentację przed sądami powszechnymi: rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także Sądem Najwyższym
  • reprezentację przed sądami administracyjnymi: Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • reprezentację przed trybunałami: Trybunałem Stanu, Trybunałem Konstytucyjnym
  • wsparcie w rozwiązywaniu sporów w postępowaniach arbitrażowych i mediacjach

W związku z tym, że postępowania sądowe obarczone są nie tylko ryzykiem ponoszenia kosztów, ale i stresu oraz nerwów, w początkowym stadium wystąpienia sporu podejmujemy działania mające na celu jego polubowne rozwiązanie. Alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów pozostają postępowania arbitrażowe i mediacyjne. Na tym etapie przygotowujemy również dla naszych klientów wstępną ocenę ryzyka uwzględniającą koszty ewentualnego procesu. Pracujemy ponadto nad rozwiązaniami, które zabezpieczą ich przed wystąpieniem podobnych sporów w przyszłości. Jeżeli próby te nie zakończą się sukcesem, reprezentujemy naszych klientów na drodze sądowej.

Reprezentacja przed sądami z Legal Logistics

Celem wszystkich podejmowanych przez nas działań jest zakończenie toczącego się postępowania w sposób satysfakcjonujący i pomyślny dla naszego mocodawcy. Aby tak się stało, przed rozpoczęciem prowadzenia każdej sprawy opracowujemy dokładny plan działania. Strategię, która uwzględniając aktualny stan prawny i faktyczny, pozwoli nam na zaproponowanie optymalnych rozwiązań i środków. Na każdym etapie postępowania chronimy interesy naszych klientów, dążąc do redukcji ponoszonych przez nich kosztów i jednoczesnego zagwarantowania jak najkorzystniejszych rozstrzygnięć.

Zadbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne