fbpx

Transakcje M&A (fuzje i przejęcia)

Specjalizacje / Transakcje M&A (fuzje i przejęcia)

7-kopia 2

Kancelaria prawna Legal Logistics świadczy profesjonalne usługi doradcze w transformacjach przedsiębiorstw polegających na ich fuzji i przejęciu (M&A). Wspieramy naszych klientów na wszystkich etapach transakcji, niezależnie od tego, po której stronie (kupującej czy sprzedającej) występują. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz znajomości sytuacji na rynku krajowym i zagranicznym pomagamy rozwiązywać także wszelkie napotykane po drodze problemy. Jako specjaliści dostrzegamy ogromny potencjał transakcji M&A oraz związaną z nimi szansę na rozwój firmy. Jednocześnie pozostajemy również świadomi występującego ryzyka i czekających wyzwań. Chcąc zagwarantować naszym klientom poczucie bezpieczeństwa prawnego i najwyższą jakość usług, otaczamy ich kompleksową opieką prawną, która ma na celu zabezpieczenie ich interesów.

Transakcje M&A z kancelarią Legal Logistics

Nasze doradztwo transakcyjne w fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw wykracza poza standardowy zakres obsługi, koncentrując się na tej problematyce w sposób kompleksowy. Mając na względzie możliwości, jakie stwarza przed firmą perspektywa fuzji i przejęcia, czynności te wymagają profesjonalnego wsparcia prawnego oraz zastosowania szczególnych środków.

Nasza kancelaria wspiera spółki w transakcjach M&A poprzez działania koncentrujące się w szczególności na:

  • negocjowaniu wstępnych warunków planowanej transakcji
  • przygotowywaniu umów inwestycyjnych, umów akcjonariuszy, dokumentacji korporacyjnej
  • dokonywaniu analizy finansowej i prawnej wraz z oszacowaniem wartości (wyceny) spółki oraz uwzględnieniem optymalnej struktury transakcji
  • opracowywaniu i sporządzaniu kompletnej dokumentacji transakcyjnej oraz planów połączenia

Fuzje i przejęcia – obsługa transakcyjna z kancelarią prawną

Należy pamiętać, że łączenie spółek odnosi się wyłącznie do spółek kapitałowych, które mogą łączyć się między sobą oraz ze spółkami osobowymi. Spółka osobowa nie może być jednak spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Połączenia spółki dokonuje się poprzez łączenie się przez przejęcie lub łączenie się przez zawiązanie nowej spółki (fuzja). Są to transakcje o skomplikowanym i złożonym charakterze, regulowane ustawowo. Przeprowadzenie fuzji i przejęcia w każdym przypadku wymaga dlatego postępowania w zgodzie z przepisami oraz określonymi w biznesie zasadami. Z tego względu w transakcjach M&A zawsze uczestniczą zewnętrzni specjaliści, którzy dzięki doskonałej znajomości prawa są w stanie zagwarantować ich płynny, bezproblemowy przebieg. Nasza kancelaria aktywnie angażuje się na każdym etapie transakcji oraz pomaga w opracowaniu i przygotowaniu całej wymaganej dokumentacji. Zawsze dbamy także o zabezpieczenie wszystkich interesów przedsiębiorstwa oraz jego poufnych danych.

Zadbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne