Prawo umów w obrocie gospodarczym

Specjalizacje / Prawo umów w obrocie gospodarczym

7-kopia

Sporządzanie i zawieranie umów stanowi jeden z podstawowych, najważniejszych elementów obrotu gospodarczego. Prawidłowo przygotowana umowa, będąca zgodnym porozumieniem stron w zakresie ich wzajemnych praw i obowiązków, jest instrumentem zabezpieczającym interesy każdej firmy. Postanowienia zawarte w umowie stanowią również podstawę przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej. Dopełnienie licznych formalności związanych z umowami gospodarczymi w praktyce nie należy jednak do zadań łatwych. Nasi eksperci w ramach kompleksowego wsparcia prawnego oferują dlatego usługi z zakresu prawa umów, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji dla branży transportowej.

Obsługa umów gospodarczych z kancelarią Legal Logistics

Profesjonalna obsługa umów gospodarczych obejmuje szereg zróżnicowanych czynności, nie ograniczając się wyłącznie do samego przygotowywania i opiniowania ich treści. Naszym klientom zapewniamy:

  • wsparcie na etapie negocjacji umów gospodarczych wraz z weryfikacją i ewentualną korektą przedstawionych warunków
  • sporządzanie umów gospodarczych, w szczególności umów dla branży transportowej takich jak umowa przewozu, umowa spedycji, umowa zlecenia transportowego, umowa o pracę z kierowcą, umowa pomiędzy klientem a spedytorem, umowa dzierżawy, leasingu, sprzedaży, najmu, darowizny
  • sporządzanie ogólnych warunków zleceń transportowych i spedycyjnych, informacji o warunkach zatrudnienia, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania
  • opiniowanie umów gospodarczych
  • kontrolę nad realizacją zobowiązań wynikających z zawartej umowy
  • pomoc w zabezpieczeniu praw i roszczeń wynikających z zawartej umowy

Umowy w obrocie gospodarczym

Umowy zawierane w obrocie gospodarczym możemy sklasyfikować według różnych kryteriów. Wyróżniamy m.in. umowy nazwane i nienazwane, odpłatne i nieodpłatne, krótkoterminowe i długoterminowe, ramowe i wykonawcze, adhezyjne, czy zawierane w trybie oferty, negocjacji, aukcji lub przetargu. Od lat pracujemy z tekstami różnych umów gospodarczych, spośród których największy odsetek stanowi dokumentacja dla branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej. Sporządzamy i opiniujemy zarówno umowy w obrocie krajowym, jak i zagranicznym. W obsłudze umów priorytetową kwestią pozostaje pełne, skuteczne zabezpieczenie interesów naszych klientów. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz styczności z różnymi sytuacjami i przypadkami zawsze jesteśmy w stanie wypracować dla nich najlepsze rozwiązania.

Zadbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne