fbpx

Audyt transportowy

Usługi / Audyt transportowy

8

Cieszymy się, że przedsiębiorcy działający w branży transportowej w coraz to większym zakresie zaczynają dostrzegać potrzebę przeprowadzania systematycznych audytów pozwalających na ocenę funkcjonowania ich zakładu pracy. Nasza kancelaria prawna Legal Logistics występuje w tym miejscu w roli zewnętrznego, niezależnego eksperta, który jest gotów przeprowadzić dla Państwa audyty obejmujące różne obszary działalności firmy transportowej.

Usługa przeprowadzania audytów transportowych z kancelarią Legal Logistics

W związku ze złożoną strukturą każdego przedsiębiorstwa transportowego preferowanym modelem współpracy pozostaje audyt odnoszący się do określonego obszaru funkcjonowania firmy. Możemy zaproponować Państwu w szczególności:

  • audyt dokumentacji wewnątrzzakładowej (m.in. dokumentacja kadrowa, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania)
  • audyt ewidencji czasu pracy kierowców
  • audyt optymalizacji podatkowej
  • audyt dokumentacji pracowniczej
  • audyt Due Diligence

W zależności od wybranego obszaru sporządzanie audytu zawsze powierzamy wyspecjalizowanemu  w danym zagadnieniu pracownikowi. W każdym przypadku mogą Państwo również łączyć ze sobą poszczególne audyty, uzyskując szerszy przekrój informacji.

Kiedy należy zlecić przeprowadzenie audytu i dlaczego warto to zrobić?

Przedsiębiorcy w wielu przypadkach nie do końca wiedzą, kiedy powinni zdecydować się na przeprowadzenie audytu w swojej firmie. Na podstawie naszego doświadczenia rekomendujemy, aby dokonać takiego zlecenia przede wszystkim przed zapowiedzianą kontrolą organów państwowych, przy zmianach osobowych w zarządzie oraz wszelkich transformacjach przedsiębiorstwa. Audyt może być konieczny również w momencie wprowadzania znaczących zmian w rozwoju firmy i polityce działalności, rejestracji nowych znaków towarowych, nabycia akcji lub udziałów.

Audyt sporządza się w celu dokonania oceny sposobu funkcjonowania danego obszaru przedsiębiorstwa. Fachowa analiza pozwala określić, co w Państwa firmie działa dobrze, a co wciąż wymaga poprawy. Wykrywa ponadto wszelkie nieprawidłowości oraz wskazuje poziomy ryzyka i  szanse na powodzenie w nowych, planowanych działaniach. Zlecenie audytu ma przyczynić się do zwiększenia ochrony prawnej oraz maksymalizacji zysków, przy jednoczesnym ograniczeniu strat, a także wyciągnięcia wniosków z dotychczasowego sposobu prowadzenia działalności.

Zadbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne