fbpx

Prawo przewozowe

Usługi / Prawo Przewozowe

7-kopia

Ustawa prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. stanowi dzisiaj jedno z najważniejszych, kluczowych źródeł prawa transportowego w Polsce. Jeżeli transport odbywa się na odcinkach międzynarodowych, uzupełniająco sięgniemy także po przepisy Konwencji CMR. Nasza obsługa prawna przedsiębiorstw transportowych w głównej mierze koncentruje się dlatego na stosowaniu przepisów tejże ustawy. Biegła znajomość zawartych w niej regulacji jest absolutnie niezbędna, aby móc zapewnić naszym klientom natychmiastową pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się na ich drodze problemów i sporów.

Prawo przewozowe w działalności przewoźnika

W związku z tym, że ustawa prawo przewozowe to podstawowy dokument regulujący przewóz osób i rzeczy wykonywanych odpłatnie na podstawie umowy, jest głównym punktem odniesienia dla każdego przewoźnika, jak również wszystkich podmiotów świadczących usługi prawne. Niestety, nawet dobra znajomość jej przepisów przez przewoźników nie eliminuje ryzyka powstawania zagrożonych dotkliwymi sankcjami naruszeń. A gdy dojdzie już do naruszenia ustawowych norm, konieczne staje się skorzystanie ze wsparcia zewnętrznych specjalistów. Nasza kancelaria transportowa Legal Logistics ma na swoim koncie bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach z zakresu prawa przewozowego. Ciągle musimy mierzyć się z nowymi wyzwaniami, jednakże przez lata zdołaliśmy wypracować szereg sprawdzonych rozwiązań. Obecnie znacząco usprawniają one naszą pracę, pozwalając nam działać ze zwiększoną efektywnością, skutecznością i szybkością. Również wtedy, gdy mamy do czynienia z problemem większej wagi.

Legal Logistics – kompleksowe wsparcie z zakresu prawa przewozowego

Na gruncie prawa przewozowego jesteśmy w stanie świadczyć pomoc oraz rozwiązywać problemy dotyczące zagadnień takich jak m.in.:

  • uszkodzenie, utrata, ubytek przesyłki
  • opóźnienia w transporcie
  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
  • reklamacje
  • odpowiedzialność stron umowy przewozu
  • odszkodowanie za utratę lub ubytek przesyłki

Oferujemy swoje wsparcie podczas polubownego rozwiązywania sporów, jak i reprezentujemy naszych klientów przed sądami, jeżeli nie udało rozstrzygnąć się ich na drodze innej niż sądowa. Niezależnie od tego, na jaką skalę prowadzą Państwo swoją działalność, zachęcamy do powierzenia opieki nad sprawami firmy wyspecjalizowanej w prawie przewozowym kancelarii!

Zadbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne