fbpx

Restrukturyzacje i upadłości

Specjalizacje / Restrukturyzacje i upadłości

law

Prowadzenie działalności zawsze obarczone jest ogromnym ryzykiem. Kumulujące się przeciwności losu i niepowodzenia skutkują najczęściej problemami z zachowaniem płynności finansowej. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, konieczne stanie się podjęcie odpowiednich działań naprawczych. Jest nim w pierwszej kolejności postępowanie restrukturyzacyjne, które ma uchronić dłużnika przed ogłoszeniem upadłości. Gdy jednak stanie się on niewypłacalny, w celu ochrony interesów wierzycieli wszczyna się postępowanie upadłościowe. Kancelaria transportowa Legal Logistics w ramach usług związanych z restrukturyzacją i upadłością przedsiębiorstw zapewnia stałą pomoc i doradztwo prawne wszystkim podmiotom, których stabilna sytuacja finansowa została zagrożona.

Postępowanie restrukturyzacyjne z kancelarią Legal Logistics

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest niedoprowadzenie dłużnika do stanu upadłości poprzez poprawę jego sytuacji ekonomicznej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym mogą zostać objęte zarówno firmy, które już znajdują się w stanie niewypłacalności, jak i dopiero nią zagrożone.

Podjęcie pierwszych działań naprawczych w każdym przypadku poprzedza ustalenie tego, co spowodowało utratę płynności finansowej naszego klienta. Wskazanie przyczyn następuje w dokumencie określanym jako plan naprawczy. Zamieszczamy w nim ponadto wstępny opis planowanych środków restrukturyzacyjnych, harmonogram ich wdrożenia oraz związane z nimi koszty. Następnym, podejmowanym przez nas krokiem jest zawarcie układów z wierzycielami.

Specjaliści z kancelarii Legal Logistics wspierają i reprezentują klientów w każdym z postępowań restrukturyzacyjnych:

  • postępowaniu o zatwierdzenie układu
  • przyspieszonym postępowaniu układowym
  • postępowaniu układowym
  • postępowaniu sanacyjnym

Swoimi działaniami od lat udowadniamy, że problemy finansowe nie zawsze muszą oznaczać koniec istnienia Państwa firmy!

Postępowanie upadłościowe z kancelarią Legal Logistics

Wsparcie kancelarii prawnej na etapie postępowania upadłościowego jest niezbędne, aby klient mógł zakończyć swoją działalność bez narażania się na odpowiedzialność z tytułu niedopełnienia zobowiązań oraz negatywne konsekwencje prawne i finansowe. Pomoc, jaką świadczymy na tym etapie, koncentruje się dlatego w szczególności na zakończeniu wszystkich spraw firmowych. Pilnujemy również dopełnienia wymaganych formalności oraz przestrzegania istotnych terminów, spośród których najważniejszy odnosi się do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika. Jest on zobowiązany wystąpić z nim nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

Jeżeli obecna sytuacja Państwa firmy budzi niepokój i wątpliwości, zachęcamy do niezwłocznego kontaktu!

Zadbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne