fbpx

Przewoźnicy nie muszą długo czekać na kolejne zmiany w przepisach prawa. Najbliższe przewidziano już na 21 maja 2022 roku. Nachodzące reformy będą dotyczyć jednak przede wszystkim kierowców w transporcie międzynarodowym, którzy do przewozów wykorzystują pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony. 

Za miesiąc, aby móc dalej świadczyć swoje usługi, będą oni musieli spełnić wymagania, które do tej pory obowiązywały wyłącznie transport ciężki. To zatem ostatni moment, aby przygotować się na nowe regulacje zaplanowane w Pakiecie Mobilności!

Wymagania dla transportu do 3,5 tony od 21 maja 2022 roku

Zmiany dla „busiarzy” są już pewne. Mogą oni przygotowywać się na nie od 5 lutego 2022 roku. Przewoźnicy powinni skompletować wszystkie wymagane dokumenty do 20 maja 2022 roku, ponieważ nowe regulacje wchodzą w życie 21 maja 2022 roku. Dotyczą jednak wyłącznie kierowców w międzynarodowym transporcie towarów na terenie UE. Nowymi przepisami nie zostaną zatem objęci przewoźnicy w krajowym przewozie towarów, międzynarodowym i krajowym przewozie osób oraz wykonujący międzynarodowy przewóz towarów na potrzeby własne.

Wykonywanie międzynarodowego przewozu towarów pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony będzie wymagało posiadania:

Aby uzyskać każdy z tych dokumentów, przewoźnik musi spełnić kolejne, dodatkowe warunki, określone w przepisach krajowych oraz unijnych rozporządzeniach.

Jak zostać przewoźnikiem drogowym?

Wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest uwarunkowane od posiadania:

Przewoźnik powinien także dysponować co najmniej jednym pojazdem wydanym w państwie, w którym ma on swoją siedzibę oraz prowadzić działalność związaną z pojazdami przy użyciu odpowiedniego sprzętu technicznego i urządzeń technicznych w bazie eksploatacyjnej, która znajduje się w tym państwie UE.

Prowadzenie działalności przewoźnika drogowego wymaga ponadto wyznaczenia zarządzającego transportem, mającego miejsce zamieszkania na terenie UE, rzeczywisty związek przedsiębiorstwem oraz odpowiednie kompetencje potwierdzone pozytywnym wynikiem z egzaminu pisemnego.

Jak uzyskać licencję wspólnotową?

Licencja transportowa to dokument wydawany przez GITD, uprawniający do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zarobkowego transportu drogowego.

Ubieganie się o licencję wspólnotową powinno zostać poprzedzone uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, ponieważ do wniosku o udzielenie licencji wspólnotowej wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć m.in.: zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na krajowy transport drogowy rzeczy oraz zaświadczenie o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009.

Ile kosztuje wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej?

Koszt, jaki przewoźnik musi ponieść w celu uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego to 1000 zł. Jeżeli do wniosku tego zgłoszono więcej pojazdów samochodowych, opłata ta wzrasta o 100 zł za każdy zgłoszony pojazd.

Wysokość opłaty za wydanie licencji wspólnotowej pozostaje uzależniona od czasu, na jaki wydano dokument.

Tachografy w busach z przyczepą i bez przyczepy

Obecnie, mimo planowanych na maj zmian, w pojazdach, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, nie ma i nie będzie obowiązku stosowania tachografów. Jeżeli jednak do takiego pojazdu zostanie dołączona przyczepa, a dopuszczalna masa całkowita takiego zespołu pojazdów przekroczy 3,5 tony, wtedy też istnieje obowiązek wyposażenia go w urządzenie rejestrujące (z pewnymi wyjątkami przewidzianymi w art. 3 i art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006).

Należy przy tym zaznaczyć, że przepisy w najbliższym czasie przewidują obowiązkowe tachografy również w busach bez przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Nastąpi to jednak dopiero za kilka lat, w lipcu 2026 roku.