fbpx

Specjalizujemy się
w prawie transportowym

Zadbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne

Najwyższa jakość obsługi prawnej

K

ancelaria Legal Logistics odpowiada zapotrzebowaniu branży transportowej na profesjonalną, kompleksową i stałą obsługę prawną. Chcąc zagwarantować jak najwyższą jakość świadczonych usług, nieustannie monitorujemy i analizujemy sytuację na rynku transportowym wraz ze zmieniającymi się dla tego sektora przepisami. W każdym przypadku jesteśmy dlatego gotowi zaproponować naszym klientom szereg optymalnych rozwiązań prawnych w sprawach bieżących i nagłych.

Zespół

O Państwa bezpieczeństwo prawne zadbają doświadczeni eksperci od lat zaangażowani na krajowym i zagranicznym rynku transportowym. Pomagamy naszym klientom efektywnie prowadzić ich działalność bez potrzeby zaprzątania sobie głowy kwestiami formalnymi.

Poufność

Jednym z priorytetów naszych działań pozostaje pełna ochrona interesów naszych mocodawców. W każdej sytuacji dążymy do jak najkorzystniejszych rozstrzygnięć, kierując się przy tym obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej w stosunku do wszelkich uzyskanych informacji.

Wsparcie

Zapewniamy stałą, regularną obsługę prawną, a także wsparcie w sytuacjach nagłych. Oferujemy indywidualne rozwiązania dla kierowców, spedytorów i dyspozytorów, działu kadr i księgowości oraz zarządu przedsiębiorstwa.

 

Warszawa

Kancelaria Legal Logistics

Dynamicznie rozwijający się rynek transportowy, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, zwiększa zapotrzebowanie uczestniczących w nim podmiotów na profesjonalne i kompleksowe usługi z zakresu doradztwa prawnego. Tak też narodziła się kancelaria Legal Logistics, tworzona przez zespół doświadczonych ekspertów, a prywatnie i pasjonatów szeroko rozumianego prawa transportowego.

Od lat pozostajemy zaangażowani w obsługę krajowych i zagranicznych firm transportowych, którym pomagamy bezpiecznie, efektywnie i prężnie rozwijać prowadzoną działalność bez ryzyka narażenia na negatywne skutki prawne. Tam, gdzie jest to natomiast niezbędne, uczestniczymy w rozstrzyganiu sporów oraz reprezentujemy naszych mocodawców na drodze sądowej. Dzięki doskonałej znajomości regulacji krajowych i unijnych jesteśmy gotowi świadczyć naszą pomoc również w zdarzeniach na rynku międzynarodowym. Ze względu na złożoność branży transportowej oraz objęcie jej szeregiem regulacji prawnych gwarantujemy Państwu kompleksową, stałą obsługę prawną oraz optymalne rozwiązania w każdej sprawie. Naszą misją pozostaje pełna ochrona interesów naszych klientów oraz zabezpieczenie ich przed konsekwencjami nieznajomości regularnie zmieniających się przepisów i procedur.

Każde z powierzonych nam zleceń realizujemy w sposób profesjonalny i rzetelny, wnikliwie analizując różne możliwości i strategie. Determinacja w dążeniu do celu pozwala nam finalizować każdą sprawę z satysfakcją i korzyściami dla naszych klientów.

Zespół

Amelia Ziętkowska
- Aplikant Radcowski -
Paweł Lewandowski
- Wspólnik Zarządzający -
Halina Jarzyło
- Prawnik -

Partnerzy

Kancelaria Legal Logistics

Co oferujemy naszym Klientom?

Aby móc zaspakajać stale rosnące potrzeby naszych klientów, każdego dnia aktywnie uczestniczymy w życiu branży transportowej. Ze szczególną sumiennością i dokładnością monitorujemy wszelkie zmiany prawne w przepisach krajowych i zagranicznych. Nieustannie analizujemy nowe, pojawiające się regulacje, mechanizmy, procedury, a następnie skutecznie i płynnie pomagamy Państwu wdrażać je w swoich firmach. W ramach stałej obsługi prawnej obejmujemy naszych klientów regularną, kompleksową opieką wraz z zagwarantowaniem indywidualnych rozwiązań dla każdej z grup zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Zapewniamy także natychmiastową pomoc w sprawach nagłych oraz wsparcie w zleceniach jednorazowych. Dzięki zewnętrznym współpracom rozszerzyliśmy naszą ofertę również o usługi takie jak ewidencjonowanie czasu pracy kierowców, sporządzanie audytów, reprezentacja klientów podczas kontroli drogowych i w siedzibie firmy, zarządzanie flotą, obsługa księgowa i kadrowa.

Zadbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne

Kontakt

Kancelaria Legal Logistics Sp. z o.o.

ul. Seweryna Goszczyńskiego 12

02-617, Warszawa

NIP 5213959864

REGON 521492882

KRS 0000960090

Biuro Obsługi Klienta

Formularz kontaktowy